Velvyslanectví - seznam a kontakty na velvyslanectví

Bezvízový styk

Seznam států na jejichž území mohou občané ČR pobývat bez víz:

 

Stát Max. počet dnů pobytu bez víza
ALBÁNIE
Albánská republika
90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu
ANDORRA
Andorrské knížectví
90

ARGENTINA
Argentinská republika
90
BELIZE 30
BOLÍVIE
Bolívijská republika
90
BOSNA A HERCEGOVINA
Republika Bosna a Hercegovina
90
BRAZÍLIE
Brazilská federativní republika

90
ČERNÁ HORA
Republika Černá Hora
90
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA 90
EKVÁDOR
Ekvádorská republika
90
FILIPÍNY
Filipínská republika
21
GAMBIE 3 měsíce
GRUZIE 90
GUATEMALA
Guatemalská republika
90

HONDURAS
Honduraská republika
3 měsíce
HONGKONG SAR (Zvláštní administrativní oblast ČLR)

90

CHILE
Chilská republika
90
CHORVATSKO
Chorvatská republika
90
IZRAEL
Stát Izrael
90
JAPONSKO

90

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA 90
KANADA 6 měsíců

KOLUMBIE
Kolumbijská republika
180
KOREA
Korejská republika
90

KOSTARIKA
90
MACAO
SAR
(Zvláštní administrativní oblast ČLR)
90

MALAJSIE 90
MAKEDONIE 90
MAROKO
Marocké království
90
MAURICIUS
Mauricijská republika
6 měsíců
MEXIKO
Spojené státy mexické
90

MOLDAVSKO
Moldavská republika
90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu
MONAKO
Monacké knížectví
90
NIKARAGUA
Nikaragujská republika
3 měsíce
NOVÝ ZÉLAND 90

PANAMA
Panamská republika
90
PARAGUAY
Paraguayská republika
3 měsíce
PERU
Peruánská republika
90
SALVADOR
Salvadorská republika

3 měsíce
SAN MARINO
Republika San Marino
90

SINGAPUR
Singapurská republika
30
SRBSKO
Republika Srbsko
90
SULTANÁT BRUNEI
30
TCHAJ-WAN 30
TRINIDAD A TOBAGO 30
TURECKO
Turecká republika
90
URUGUAY
Uruguajská východní republika
90
UKRAJINA 90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu
USA
Spojené státy americké
90
VATIKÁN
Svatý stolec
90

VENEZUELA
Bolívarovská republika Venezuela
90


V souvislosti se vstupem ČR do EU/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že "každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států". Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Jako cestovní doklad je možné použít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji pokud nemá oddělenou vyznačenou část (bez odstřihnutého rohu). Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Informace

Seznam států na jejichž území mohou občané ČR pobývat bez víz je platný k 25.02.2009. Pro aktuální informace je nejlépe obrátit se na příslušnou ambasádu. K zrušení bezvízového styku může dojít klidně i během několika hodin bez předchozého upozornění.

Komentáře

Komentáře, upřesňující informace obsažené na velvyslanectvi.com, informace týkající se bezvízového styku obecně:

Přidat komentář

Jméno:
E-mail:
Komentář:
Kód:

Reklama :

Hlavní nabídka

Další informace

Upozornění, zásady ochrany osobních údajů: smluvní podmínky.