Velvyslanectví - seznam a kontakty na velvyslanectví

Diplomacie

Pod pojmem diplomacie se dnes rozumí nejen pěstování styků mezi různými státy, ale především řešení mezinárodních problémů. Diplomacie by neměla být zaměňována s diplomatikou (jedna z pomocných historických věd).

Pojem diplomacie pochází původně z řeckého diploma (diplo znamená přibližně „složený“, „přeložený“ a přípona ma pak „něco“, „objekt“). Takový „složený dokument“ dříve zaručoval jisté výsady, udělené feudálními vládci. Později byl tento výraz používán pro dokumenty, obsahující různé smlouvy mezi panovníky.

Pojem zdomácněl v evropských jazycích oklikou přes francouzštinu. Od 18. století byl pak odvozený pojem diplomat stále častěji používán pro osoby, které byly oprávněny vyjednávat jménem svého státu s cizími panovníky, mocnostmi, státy atd.

Diplomacie je prostředkem k dorozumění mezi státy, zejména prostředkem k řešení konfliktních situací mírovými prostředky, tedy pomocí smluv, jednání, dohod apod. Diplomatická činnost a diplomatické styky jsou myslitelné jak na mezistátní úrovni, tak i v rámci různých mezinárodních organizací.

Přesto by neměla být zaměňována s mezinárodní politikou, s ním má mnoho společného, avšak nejedná se o identické pojmy – diplomacie je hlavním instrumentem mezinárodní politiky.

K nejznámějším orgánům diplomatické činnost patří vyslanci a zejména velvyslanci jakožto nejvyšší zástupci svého státu u států cizích, dále pak konzulové a další personál jako jsou zmocněnci nebo přidělenci. Mezinárodní styky Vatikánu jsou pak zaručovány různými stupni nunciů.

Reklama :

Hlavní nabídka

Další informace

Upozornění, zásady ochrany osobních údajů: smluvní podmínky.