Velvyslanectví - seznam a kontakty na velvyslanectví

Diplomatický sbor

K diplomatickému sboru (zkratka CD, používaná namísto SPZ na autech diplomatů), patří v té které zemi akreditovaný diplomatický personál. Mluvčím diplomatického sboru je tzv. doyen.

Počítají se sem zejména akreditované hlavy všech zastupitelských misí cizích států (velvyslanci, vyslanci a nunciové) a další, do toho kterého státu vyslaný diplomatický personál, který jako takový je popsán ve Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích z roku 1961.

Toto je ovšem pouze často používaným pravidlem, ke kterému existuje řada výjimek. V mnoha (především rozvojových) zemích je tento status udělován vysokým zástupcům OSN, Evropské unie, Červeného kříže apod.

Reklama :

Hlavní nabídka

Další informace

Upozornění, zásady ochrany osobních údajů: smluvní podmínky.