Velvyslanectví - seznam a kontakty na velvyslanectví

Ekonomická a sociální rada OSN

Ekonomická a sociální rada OSN má 54 členů, kteří jsou voleni na 3 roky, v rámci cirkulace se mění každý rok jedna třetina členů.

Kompetence Ekonomické a sociální rady OSN

  • otázky spojené s ekonomickým, sociálním, kulturním a zdravotním rozvojem
  • podpora dodržování lidských práv
  • dojednávání spolupráce s přidruženými odbornými mezinárodními organizacemi - Světová zdravotnická organizace, Organizace pro výživu a zemědělství, Světová banka apod.
  • vytváří si pomocní orgány, kterými jsou komise nebo výbory - Komise pro lidská práva, Výbor pro národnostní menšiny, Evropská hospodářská komise apod

Ekonomická a sociální rada zasedá dvakrát ročně a to jednou v Ženevě a jednou New Yorku.

Reklama :

Hlavní nabídka

Další informace

Upozornění, zásady ochrany osobních údajů: smluvní podmínky.