Velvyslanectví - seznam a kontakty na velvyslanectví

Exkláva

Exkláva je pojmem z mezinárodního práva a označuje část vlastního území, které se nachází na území, které je zcela obklopené územím cizího státu (resp. cizích států). Pojem byl převzat z francouzského slova exclave, ale původně pochází z latinského ex (z, vně, pryč) a clavis (mísa).

Vnitrozemské exklávy:

  • Nachičevan, ležící mezi Arménií, Tureckem a Íránem, jež je součástí Ázerbájdžánu
  • dříve několik pozemků a malých území Západního Berlína, ležících na území NDR

Poněkud rozdílné interpretace existují v otázce, jak posuzovat území, která jsou se státem, ke kterému patří, spojena mořskou cestou. Tento rozdíl je v zásadě podružný a je věcí úhu pohledu:

  • Kaliningradskou oblast lze považovat za exklávu Ruska
  • Stát Aljaška je exklávou Spojených států amerických
  • Ceuta a Melilla, ležící v Maroku, jež dnes mají statut autonomní oblasti Španělska
  • zámořské departmenty Francie (jako je např. Francouzská Guyana) lze považovat za exklávy jak Francie, tak i Evropské unie (toto např. na rozdíl od Gibraltaru, který není územím Velké Británie, ale její kolonií)

Exkláva nesmí zaměňovat se statusem exteritoriálního území.

Reklama :

Hlavní nabídka

Další informace

Upozornění, zásady ochrany osobních údajů: smluvní podmínky.