Velvyslanectví - seznam a kontakty na velvyslanectví

Generální tajemník OSN

Generální tajemník OSN řídí práci Sekretariátu OSN.

Generální tajemník OSN je jmenován na pětileté období Valným shromážděním OSN na návrh Rady bezpečnosti. Mezi pravomoci generálního tajemníka patří správa majetku OSN a právo zúčastnit se jednání všech orgánů OSN. Sekretariát zabezpečuje chod všech orgánů OSN i těch, jenž mají svou působnost mimo sídla, např. Evropská hospodářská komise.

7. generální tajemník Kofi Annan a OSN obdrželi Nobelovu cenu míru za "práci za lépe organizovaný a mírovější svět" (2001). Stěžejními tématy funkčního období K. Annana byly: reforma OSN; Afrika; mírové operace.

Reklama :

Hlavní nabídka

Další informace

Upozornění, zásady ochrany osobních údajů: smluvní podmínky.