Velvyslanectví - seznam a kontakty na velvyslanectví

Hlava státu

Hlava státu je orgán, který je reprezentantem a symbolem státu navenek. Samotný termín vznikl jako označení pro prezidenta republiky. Tento orgán obvykle zosobňuje kontinuitu a legitimnost státu. Funkce, práva a povinnosti hlavy státu bývají definovány v ústavě.

V monarchii vykonává úlohu hlavy státu monarcha. Toto pojetí je ale poměrně nové, neboť ještě v nedávné minulosti monarcha sám představoval zosobnění státu („stát jsem já“). V tomto případě monarcha nemůže být hlavou sám sobě. Monarchů neprohlašujících se za hlavu státu je však velice málo.

V republice bývá hlavou státu prezident, volený parlamentem či přímo obyvateli státu.

Reklama :

Hlavní nabídka

Další informace

Upozornění, zásady ochrany osobních údajů: smluvní podmínky.