Velvyslanectví - seznam a kontakty na velvyslanectví

Lunar Embassy

Lunar Embassy jsou webové stránky a název společnosti kolem Dennise Hopa, která nabízí k prodeji pozemky nejen na Měsíci, ale prakticky na všech ostatních tělesech Sluneční soustavy.

Podle práva v USA dala podnět k prodeji pozemků na Měsíci mezera v zákonech. Dennis Hope využil zákona v USA, podle kterého každý může libovolný pozemek prohlásit za vlastní, když podá žádost, která bude veřejná (vývěskou nebo zasláním výzvy). Dennis Hope si v USA v roce 1980 podal žádost o nárok na celý povrch Měsíce u US Office of Claim Registries (obdoba katastrálního úřadu) v San Francisku. Jeho žádosti US Office of Claim Registries vyhověl (přestože mezinárodní dohoda znemožňuje nároky jakéhokoliv státu na kterékoliv mimozemské těleso, tudíž žádný úřad nemůže podobným žádostem vyhovět), a Dennis Hope se prohlásil za jediného vlastníka celého měsíčního povrchu. Dennis Hope napsal dopisy vládám USA, bývalého Sovětského svazu a OSN, ale nedostal žádnou odpověď. O té doby "prodává" pozemky na Měsíci a ostatních planetách Sluneční soustavy. Pozemky "prodal" již 3,5 miliónům lidí, z toho osmi tisícům občanů České republiky.

V České republice vzbudila mediální rozruch nabídka daru měsíčního pozemku od senátorky a starostky Mariánských Hor a Hulvák Liany Janáčkové městu Ostrava. Pozemek koupila Liana Janáčková od ostravského zastupitele Václava Štolby, který má zastoupení Lunární ambasády v ČR pro Ostravu. Město Ostrava dar odmítlo.

V průběhu doby došlo k různým žalobám. Rozruch vzbudila žaloba v roce 2003, která byla zamítnuta, protože soudce došel k závěru, že nemá pravomoc rozhodovat o Měsíci.

Vedle internetového „prodeje“ vytvořila Lunární ambasáda také Měsíční ústavu. Ústava má název DECLARATION OF GALACTIC INDEPENDENCE a dá se přečíst na webových stránkách Lunární ambasády.

Veřejné mínění k tématu Měsíční ambasády je značně rozpolcené. Mnozí vidí prodej měsíčních pozemků jako geniální podnikatelský záměr k rychlým penězům a ke slávě, další se diví úspěchu tohoto podnikatelského záměru. Mediální zájem v současné době opadá, v době přiznání nároku na Měsíc a ostatní planety Sluneční soustavy však byl značný.

Reklama :

Hlavní nabídka

Další informace

Upozornění, zásady ochrany osobních údajů: smluvní podmínky.