Velvyslanectví - seznam a kontakty na velvyslanectví

Okupační zóna

Jako okupační zóny jsou v mezinárodním právu označována území jednoho státu, okupovaná vojskem cizího státu (tzv. okupační mocností), požívajícího práv svrchovanosti. Nejedná se přitom o jakékoliv okupované či anektované území, ale o obsazení území nepřítele (či jeho části) v důsledku války, které bylo právně uznáno mezinárodními smlouvami.

Po první světové válce se podle Versailleské smlouvy stalo okupační zónou např. německé Porýní.

V užším slova smyslu se pod tímto pojmem rozumí zejména území Německa (1945 – 1949) a Rakouska (1945 – 1955), která byla po druhé světové válce obsazena vojsky čtyř vítězných velmocí.

Reklama :

Hlavní nabídka

Další informace

Upozornění, zásady ochrany osobních údajů: smluvní podmínky.