Velvyslanectví - seznam a kontakty na velvyslanectví

OSN

Organizace spojených národů (zkratka OSN) nebo také Spojené národy je mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou téměř všechny státy světa (v 06/2006 měla OSN 192 členských států).

OSN byla založena 26. června 1945 v San Franciscu (USA) na základě přijetí Charty OSN 50 státy včetně tehdejší ČSR. Nahradila Společnost národů, která jako garant kolektivní bezpečnosti a mírového řešení konfliktů neobstála. První Valné shromáždění OSN se konalo 10. ledna 1946 v Londýně.

Cílem OSN je zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce. Členství v OSN je založeno na principu suverénní rovnosti, státy mají svá zastoupení, tzv. stálé mise, zejména v hlavním sídle OSN New Yorku, ale také např. v Ženevě nebo ve Vídni. Každý členský stát má své zástupce ve Valném shromáždění a disponuje jedním stejně platným hlasem.

Výkonným orgánem je Rada bezpečnosti OSN, jíž přísluší základní odpovědnost za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti a jejíž rezoluce jsou právně závazné. Dalšími hlavními orgány OSN jsou

V roce 2001 OSN dostala Nobelovu cenu míru. Již dříve stejnou cenu dostaly Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (1954 a 1981), Dětský fond OSN (1965) a Mírové síly OSN (1988).

Některé organizace a aktivity OSN

 • Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (Světová banka) - IBRD
 • Mezinárodní asociace pro rozvoj - IDA
 • Mezinárodní fond pro rozvoj zemědělství - IFAD
 • Mezinárodní finanční korporace - IFC
 • Mezinárodní výzkumný a vzdělávací ústav pro podporu žen - INSTRAW
 • Mezinárodní telekomunikační unie - ITU
 • Centrum OSN pro lidská obydlí (Habitat) - UNCHS
 • Konference OSN o obchodu a rozvoji - UNCTAD
 • Skupina vojenských pozorovatelů OSN pro dodržování dohody o odpoutání vojsk - UNDOF
 • Program OSN pro rozvoj - UNDP
 • Program OSN pro životní prostřední - UNEP
 • Ozbrojené síly OSN na Kypru - UNFICYP
 • Fond OSN pro populační činnost - UNFPA
 • Mezinárodní správa Kosova - UNMIK
 • Mise dobrovolné pomoci OSN v Afghánistánu a Pákistánu - UNGOMAP
 • Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky - UNHCR
 • Dětský fond OSN - UNICEFUNHCR
 • Organizace OSN pro průmyslový rozvoj - UNIDO
 • Dočasné ozbrojené síly OSN v Libanonu - UNIFIL
 • Vojenská pozorovatelská skupina OSN pro Írán a Irák - UNIIMOG
 • Institut OSN pro výcvik a výzkum - UNITAR
 • Vojenská pozorovatelská skupina OSN v Indii a Pákistánu - UNMOGIP
 • Pozorovatelská skupina OSN ve Střední Americe - UNOGCA
 • Pozorovatelská skupina OSN v Libanonu - UNOGIL
 • Pozorovatelská mise OSN v Ugandě a Rwandě - UNOMUR
 • Ochranné a stabilizační síly OSN v bývalé Jugoslávii - UNPROFOR, IFOR, SFOR, KFOR
 • Agentura OSN pro pomoc a zaměstnanost palestinských uprchlíků na Blízkém východě - UNRWA
 • Dozorčí organizace OSN pro dodržování příměří v Palestině - UNTSO
 • Univerzita OSN - UNU
 • Světová poštovní unie - UPU
 • Rada pro světovou výživu - WFC
 • Rozvojový fond OSN pro ženy - UNIFEM
 • Světový potravinový program - WFP
 • Světová organizace duševního vlastnictví - WIPO


 • Mezinárodní organizace práce - ILO
 • Mezinárodní organizace pro civilní letectví - ICAO
 • Organizace pro výchovu, vědu a kulturu - UNESCO
 • Organizace pro výživu a zemědělství - FAO
 • Světová meteorologická organizace - WMO
 • Světová zdravotnická organizace - WHO
 • Mezinárodní měnový fond - IMF (v češtině MMF)
 • Mezinárodní agentura pro atomovou energii - IAEA
 • Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (Světová banka) - IBRD
 • Mezinárodní asociace pro rozvoj - IDA
 • Mezinárodní fond pro rozvoj zemědělství - IFAD
 • Mezinárodní finanční korporace - IFC
 • Mezinárodní výzkumný a vzdělávací ústav pro podporu žen - INSTRAW
 • Mezinárodní telekomunikační unie - ITU
 • Centrum OSN pro lidská obydlí (Habitat) - UNCHS
 • Konference OSN o obchodu a rozvoji - UNCTAD
 • Skupina vojenských pozorovatelů OSN pro dodržování dohody o odpoutání vojsk - UNDOF
 • Program OSN pro rozvoj - UNDP
 • Program OSN pro životní prostřední - UNEP
 • Ozbrojené síly OSN na Kypru - UNFICYP
 • Fond OSN pro populační činnost - UNFPA
 • Mezinárodní správa Kosova - UNMIK
 • Mise dobrovolné pomoci OSN v Afghánistánu a Pákistánu - UNGOMAP
 • Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky - UNHCR
 • Dětský fond OSN - UNICEF
 • Organizace OSN pro průmyslový rozvoj - UNIDO
 • Dočasné ozbrojené síly OSN v Libanonu - UNIFIL
 • Vojenská pozorovatelská skupina OSN pro Írán a Irák - UNIIMOG
 • Institut OSN pro výcvik a výzkum - UNITAR
 • Vojenská pozorovatelská skupina OSN v Indii a Pákistánu - UNMOGIP
 • Pozorovatelská skupina OSN ve Střední Americe - UNOGCA
 • Pozorovatelská skupina OSN v Libanonu - UNOGIL
 • Pozorovatelská mise OSN v Ugandě a Rwandě - UNOMUR
 • Ochranné a stabilizační síly OSN v bývalé Jugoslávii - UNPROFOR, IFOR, SFOR, KFOR
 • Agentura OSN pro pomoc a zaměstnanost palestinských uprchlíků na Blízkém východě - UNRWA
 • Dozorčí organizace OSN pro dodržování příměří v Palestině - UNTSO
 • Univerzita OSN - UNU
 • Světová poštovní unie - UPU
 • Rada pro světovou výživu - WFC
 • Rozvojový fond OSN pro ženy - UNIFEM
 • Světový potravinový program - WFP
  1. Světová organizace duševního vlastnictví - WIPO

Reklama :

Hlavní nabídka

Další informace

Upozornění, zásady ochrany osobních údajů: smluvní podmínky.