Velvyslanectví - seznam a kontakty na velvyslanectví

Papežský legát

Papežský legát je vyslancem a reprezentantem papeže s církevním či diplomatickým posláním, jenž je zmocněn, aby v papežově jménu jednal jako jeho osobní reprezentant.

Legáta ustanovuje přímo papež, když je poslán k vládě státu nebo k zasedání koncilu.

V různých dobách existovali různé druhy legátů:

  • apokrisiář – byl v historii zvláštní papežský legát u byzantského císaře
  • legatus natus – arcibiskupové pražští, salzburští, poznaňští (dříve hnězdenští) a kolínští nosí čestný titul legati nati, tj. rozených legátů; to je opravňuje k nošení kardinálského purpuru, ač kardinály dosud nejsou.
  • legatus missus – legát-vyslanec

 

Současné kanonické i mezinárodní právo zná následující druhy legátů:

  • legatus a latere – nejvyšší druh legáta, jenž musí být kardinálem
  • nunciusvyslanec s diplomatickým posláním, obyčejně titulární arcibiskup (na úrovni velvyslance)
  • internuncius – nuncius-diplomat druhého řádu (na úrovni vyslance)
  • apoštolský delegát – reprezentant bez diplomatického statutu

Reklama :

Hlavní nabídka

Další informace

Upozornění, zásady ochrany osobních údajů: smluvní podmínky.