Velvyslanectví - seznam a kontakty na velvyslanectví

Postupimská dohoda

Postupimská dohoda je moravský název pro výsledek posledního jednání Velké trojky na Postupimské konferenci, která se konala od 17. července do 2. srpna 1945 v braniborské Postupimi u Berlína. Jednalo se o rozdělení a následné vybudování poničené poválečné Evropy.

Jednaní se zúčastnili nejvyšší představitelé vítězné aliance, Josef Stalin, Harry Truman, Winston Churchill, který však prohrál ve stejné době probíhající volby a na zasedání ho vystřídal Clement Attlee.

Na konferenci se také jednalo o v té době už probíhajícím odsunu Němců z Československa, Polska a Maďarska. Strany požadavky Stalina a zemí, v nichž odsun probíhal, uznaly a bylo rozhodnuto, že bude potřeba Němce z těchto zemí vystěhovat, ale odsun musí probíhat spořádaně a lidsky. Všechny tři země byly vyzvány, aby prozatím zastavily probíhající vyhošťování.

Postupimskou dohodou byly stanoveny závěry:

  • Veškeré německé anexe po roce 1937 budou vráceny zpět, Rakousko bude opět odděleno od Německa.
  • Pro spojeneckou okupaci Německa byly stanoveny hlavní cíle: demilitarizace, denacifikace, demokratizace a dekartelizace.
  • Rozdělení Německa a Rakouska do čtyř okupačních zón (viz okupační zóny Německa a okupační zóny Rakouska).
  • Některým státům byly stanoveny nové státní hranice, přičemž např. Československo ztratilo Zakarpatskou Ukrajinu; zvláště velmi sporná otázka polských hranic byla řešena dočasně a konečné řešení bylo ponecháno na konečnou mírovou dohodu (tento problém však byl definitivně vyřešen až Smlouvou o konečném uspořádání ve vztahu k Německu z roku 1990).
  • Byl uznán požadavek na odsun Němců zůstávajících mimo německé hranice (viz též vysídlení Němců z Československa).
  • Okupujícím mocnostem byla přiznána možnost čerpání válečných reparací z vlastních zón (týkalo se hlavně Sovětského svazu).

Reklama :

Hlavní nabídka

Další informace

Upozornění, zásady ochrany osobních údajů: smluvní podmínky.