Velvyslanectví - seznam a kontakty na velvyslanectví

Státní hranice

Státní hranice je hranice, která definuje vnitřní území každého státu. Státní hranice se smí oficiálně překračovat jen na místech označených a k tomu určených jako hraniční přechody. Výjimku tvoří například tzv. vnitřní schenghenské hranice v rámci EU/EHP, na nichž platí zvláštní režim a tyto je povoleno překračovat (bez kontrol) v každém místě, s výjimkou míst, kde je to přímo zakázáno (např. národní parky, vojenské prostory nebo místa, která jsou zdraví a životu nebezpečná). Členské státy však mohou v případě potřeby krátkodobě kontroly na svých vnitřích hranicích obnovit.

Vzhledem k historickému vývoji je většina státních hranicemi přírodními, tj. kopírují již existující překážky (např. pohoří, moře, řeky). Někdy ale hranice procházejí i městy (Těšín), jindy jsou stanoveny na základě válečné situace při uzavření příměří (nárazníkové pásmo na Kypru), další jsou vytvořeny uměle (např. hranici Maďarska stanovila Trianonská smlouva jako výsledek poválečné prohry Uherska).

Zajímavosti o státních hranicích:

  • Jediné hlavní město, které leží na hranici 3 států je Bratislava (hlavní město Slovenska) - hraničí s Rakouskem a Maďarskem
  • Nejvíce sousedních států mají Rusko a Čína (14)
  • 44 států nemá přístup k moři - jsou to vnitrozemské státy
  • 2 vnitrozemské státy (Lichtenštejnsko a Uzbekistán) sousedí pouze s dalšími vnitrozemskými státy
  • 3 vnitrozemské státy, které sousedí pouze s jedním státem, jsou Vatikán, San Marino (oba s Itálií) a Lesotho (s Jihoafrickou republikou)

Reklama :

Hlavní nabídka

Další informace

Upozornění, zásady ochrany osobních údajů: smluvní podmínky.