Velvyslanectví - seznam a kontakty na velvyslanectví

UNICEF

Dětský fond Organizace spojených národů je částí Organizace spojených národů. Je to největší světová organizace, která se celosvětově zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. Byl vytvořen 11. prosince 1946.

Do roku 1953 se nazýval Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci. Z anglického originálu tohoto názvu United Nations International Children’s Emergency Fund vznikla zkratka UNICEF, která se používá dodnes.

Organizace byla založena v roce 1946 jako reakce na utrpení dětí po II. světové válce. Roku 1953 se fond stává trvalou součástí OSN a dochází k jeho přejmenování na United Nations Children’s Fund. Původní zkratka UNICEF zůstala zachována. UNICEF je držitelem Nobelovy ceny míru za rok 1965.

UNICEF sídli v New Yorku, má sedm regionálních kanceláří a zastoupení ve 158 zemích světa. V 37 vyspělých zemích, včetně České republiky, existují tzv. národní výbory pro UNICEF, které mají za úkol popularizaci práv dětí a získávání finančních prostředků pro činnosti UNICEF v rozvojových zemích.

UNICEF řídí Výkonná rada, která má 36 členů a která rozhoduje konsensem. Prakticky vede UNICEF prezident a čtyři viceprezidenti. Členy Výkonné rada nominují jednotlivé vlády členských států OSN, přičemž každá část světa má stanoven počet míst v radě. Afrika má rezervováno osm křesel, Asie sedm zástupců, východní Evropa 4 zástupce, Latinská Amerika a Karibik pět křesel, západní Evropa a další státy 12 zástupců.

Reklama :

Hlavní nabídka

Další informace

Upozornění, zásady ochrany osobních údajů: smluvní podmínky.