Velvyslanectví - seznam a kontakty na velvyslanectví

Válečné reparace

Válečné reparace jsou odškodné placené po válce poraženým státem vítěznému státu či vítězným státům. Plnění reparaci může být ve formě peněžité i nepeněžité. Placení reparací po skončení války bývá dohodnuto mezistátní smlouvou např. na mírové poválečné konferenci.

Obvykle však reparace málokdy pokryjí celkové hmotné škody způsobené příslušnou válkou, nehledě na to, že neúměrně vysoké reparace mohou být prapříčinou další respektive následující války (jedna z možných prapříčin Druhé světové války byly pravděpodobně vysoké reparace, které muselo Německo platit po prohrané První světové válce).

Kromě toho celkové válečné škody bývají mnohem vyšší než přímé škody hmotné. Jedná se vždy také o škody způsobené ztrátou velkého množství lidských životů a o škody, jenž vznikly poškozením zdraví lidí (popř. i zničeným životním prostředím), a s nimi spojené morální, etické, či politické ztráty. Všechny tyto škody a ztráty bývají z praktického hlediska vlastně nevyčíslitelné, pokud snad ano, pak se jedná o pouhopouhé kvalifikované odhady (více či méně nepřesné) některých odborníků.

Reklama :

Hlavní nabídka

Další informace

Upozornění, zásady ochrany osobních údajů: smluvní podmínky.