Velvyslanectví - seznam a kontakty na velvyslanectví

Valné shromáždění OSN

Valné shromáždění je nejvyšším orgánem OSN. Jsou v něm zastoupeny všechny členské státy. V čele Valného shromáždění stojí předseda; během 63. zasedání (2008/09) je jím Miguel D´Escoto Brockmann, bývalý ministr zahraničí Nikaraguy (v letech 2002/03 byl předsedou Jan Kavan).

Valné shromáždění projednává všechny otázky, které jsou spojené s Chartou OSN, zprávy dalších hlavních orgánů a volí jejich členy.

První Valné shromáždění OSN se uskutečnilo v lednu 1946 v Londýně, kde byla zároveň rozpuštěna i Společnost národů.

Hlasování na Valném shromáždění OSN

  • při běžných otázkách (např. program) je potřebná nadpoloviční většina přítomných a hlasujících
  • při podstatných věcech, např. přijímání nových členů, je potřebná dvoutřetinová většina z přítomných a hlasujících
  • při volbě soudců Mezinárodního soudního dvora je potřebná nadpoloviční většina ze všech členů
  • při revizi Charty je potřebná dvoutřetinová většina ze všech členů
  • v politických otázkách se rozhodnutí přijímají konsenzem všech členských států (konsenzus znamená všeobecný souhlas), pokud někdo vznáší připomínku, dále se rokuje, když ji nevznáší, považuje se věc za schválenou a dále se o ní nerokuje.

Při hlasováních má každý členský stát jeden hlas. Přítomní hlasující jsou ti, kteří jsou fyzicky přítomni.

Reklama :

Hlavní nabídka

Další informace

Upozornění, zásady ochrany osobních údajů: smluvní podmínky.