Velvyslanectví - seznam a kontakty na velvyslanectví

Velvyslanec, velvyslanectví

Velvyslanec patří k nejvyšší skupině úředníků diplomatické služby a je představitelem velvyslanectví.

Původně se styky na této úrovni udržovaly pouze mezi velmocemi. Ve dvacátém století se velvyslanectví staly běžnou formou diplomatického zastoupení. Titul „velvyslanec“ někdy používají také vysocí úředníci některých mezinárodních organizací jako je například OSN.

Velvyslanci, které si vyměňují státy britského Společenství národů jsou obvykle nazýváni „vysocí komisaři“, je to z toho důvodu, že zastupují země, které mají nebo měly společnou hlavu státu – britského panovníka.

Velvyslanci Svatého stolce používají titul nuncius a zpravidla by měli být také doyenem diplomatického sboru. V státech, kde nuncius svatého stolce není se doyenem zpravidla stává služebně nejstarší velvyslanec. (Pozor: není terminologicky správné zaměňovat Svatý stolec za Vatikán, i když nunciové často zastupují i zájmy státu Vatikán.)

Velvyslanci a velvyslanectví užívají výsady diplomatické imunity a exteriorality.

Velvyslanec v cizí zemi reprezentuje nikoliv vládu svého státu, ale jeho hlavu. Od hlavy státu dostává pověřovací listiny, které předkládá hlavě státu který jej přijímá, ve kterých hlava státu, který velvyslance vysílá žádá o přijetí velvyslance jako svého zástupce. Zvyklostí je souhlas s přijetím velvyslance vyžádat ještě před jeho vysláním. Oficiálně začíná velvyslanec vykonávat svůj úřad až po a absolvování oficiální ceremonie odevzdání pověřovacích listin.

Jeden velvyslanec může být akreditovaný ve více státech. V praxi pak obvykle sídlí v nejdůležitějším z těchto států. Může také nastat situace, kdy je velvyslanec pověřen stykem se státem ve kterém oficiálně akreditovaný není. V takovémto případě velvyslanec nepožívá statusu ani výhod velvyslance.

Konzul, který reprezentuje ministra zahraničních věcí vysílající země není členem diplomatického sboru (CD) ale konzulárního (CC). V případě konzula se také žádá o předběžný souhlas a po příjezdu do cílové země konzul předkládá konzulský patent ministrovi zahraničních věcí přijímajícího státu.

Reklama :

Hlavní nabídka

Další informace

Upozornění, zásady ochrany osobních údajů: smluvní podmínky.