Velvyslanectví - seznam a kontakty na velvyslanectví

Vídeňská úmluva o diplomatických stycích

 

Vídeňská úmluva o diplomatických stycích, přijatá 18. dubna 1961 ve Vídni, kodifikuje právní normy mezinárodního práva v oblasti diplomatických styků a vztahů, které so do té doby zakládaly na výsledcích Vídeňského kongresu z let 1814-1815 a na různých bilaterálních smlouvách. Úmluva byla vypracována Komisí pro mezinárodní právo OSN. V platnost vstoupila 1962, do roku 1996 ji ratifikovalo 174 států. Mimo jiné řídí Úmluva i otázku exteritoriality a imunity diplomatů. V České republice publikována pod č. 157/1964 Sb..

Oblasti konzulárních styků upravuje Vídeňská úmluva o konzulárních stycích, přijatá 24. dubna 1963, která vstoupila v platnost roku 1967 a kterou do roku 1996 podepsalo 153 států.

Reklama :

Hlavní nabídka

Další informace

Upozornění, zásady ochrany osobních údajů: smluvní podmínky.