Velvyslanectví - seznam a kontakty na velvyslanectví

Vyslanec

Vyslanec nebo také legát ve všeobecném významu slova je osoba, která je jedním státem vysílána do státu druhého, aby zde zastupovala zájmy státu prvního.

V antickém Římě tento titul nesly osoby, které byly vysílány do římských provincií, kde u jejich guvernérů zastupovaly ústřední moc v Římě.

V užším smyslu slova je tento pojem dnes užíván pro diplomatického zástupce státu v jiné zemi, se kterou existují diplomatické styky na úrovni vyslanectví, v dnešní době takováto zastoupení existují však jen zřídka, většina států pěstuje styky na úrovni velvyslanectví).

Vyslanec patří podle Vídeňské úmluvy do druhé (střední) skupiny diplomatických zástupců (jako diplomatický zástupce Vatikánu mu odpovídá internuncius).

Sídlem vyslance je vyslanectví.

Reklama :

Hlavní nabídka

Další informace

Upozornění, zásady ochrany osobních údajů: smluvní podmínky.