Velvyslanectví - seznam a kontakty na velvyslanectví

Zmocněnec

V mezinárodním právu je zmocněnec (rozumí se zmocněnec určitého státu), francouzsky chargé d’affaires, příslušník diplomatického sboru jedné země v zemi jiné. Stálý zmocněnec jako hlava zastupitelské mise je počítán mezi nejnižší (třetí) skupinu diplomatů.

Zmocněnec není akreditován u hlavy cizího státu (jako velvyslanec nebo vyslanec), ale u ministerstva zahraničních věcí.

Zmocněnec, který zastupuje hlavu mise (velvyslance nebo vyslance) v jeho nepřítomnosti, se nazývá zmocněnec ad interim.

Reklama :

Hlavní nabídka

Další informace

Upozornění, zásady ochrany osobních údajů: smluvní podmínky.